Házirend

A házirend meghatározza az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépületek, ingatlanok rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló, külön jogszabályban nem rögzíthető követelményeket. Hatálya kiterjed a szálló minden helyiségére és mindazon személyekre, akik a lakóépületet használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak. A lakóknak kötelessége betartani a házirendben foglalt szabályokat, amelynek be nem tartása esetén a szabályszegő először írásbeli figyelmeztetésben részesül, vagy súlyos esetben a szállóról történő azonnali kizárásban! Az alábbiakban ismertetjük házirendünk főbb pontjait, melyet a beköltözés előtt javasolt áttanulmányozni. Bármilyen kérés, probléma esetén elsőként a szállás Üzemeltetőjéhez kell fordulni!

Az otthonossághoz együttműködés kell, és egy kis egymásra figyelés

Apartmanjaink berendezésénél törekedtünk arra, hogy minél otthonosabb környezetet teremtsünk a nálunk megszálló vendégeknek, és mi éppen ebben is különbözünk egy hagyományos munkásszállótól. Ahhoz, hogy ezt a hangulatot fenntarthassuk elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet egymás felé, az odafigyelés, és a házirend betartása. Minden nálunk megszálló vendégünktől elvárjuk, hogy szobáikat és a közös tereket tisztán, rendben tartsák, egymásra odafigyelve használják, átadáskor pedig olyan állapotban hagyják el a szállót, ahogy Önök is megérkeztek hozzánk.

Zatik Ádám
Ügyvezető, tulajdonos

Az együttélés három titka

Szépen, rendben

Minden lakó felelős saját környezetének rendben tartására, ezért rendszeresen takarítsák saját területeiket, és tegyenek meg mindent azért, hogy a közösségi terek is tiszták maradjanak. Használják a kijelölt szemeteseket, és ügyeljenek azok rendszeres ürítésére.

Figyelj oda másokra

Előfordulhat, hogy a vendégek nem ugyanabban az időpontban érkeznek vissza szobáikba, vagy váltott műszak esetén pont akkor pihennének, amikor a többiek munkába készülődnek. Éppen ezért fontos, hogy kerüljük a hangoskodást, és figyeljünk oda egymásra.

Ügyelj a tárgyakra

Mások tulajdonát ne sajátítsd el, ne rongáld meg! Ez vonatkozik a közös használatú berendezésekre és tárgyakra is, illetve azokra is, amik nem a Motel Next-hez, hanem a többi lakóhoz tartoznak. A személyes tárgyak biztonságáért mindenki maga felel.

Házirend

Tartsd tisztán

A szobákat és közösségi helyiségeket használat után tisztán és rendben kell hagyni. A konyhában mindenki köteles maga után elmosni a használt edényeket, evőeszközöket, és mindent a helyére visszatenni. Munkásszállónk területén szelektíven gyűjtjük a hulladékot, így kérjük a PET palackokat és üvegeket az erre kijelölt kukákba helyezzék. A folyosókon lomok, bútorok tárolása átmenetileg is TILOS, valamint a szálló egész területén a hulladék felhalmozása is.

Közös helyiségek használata

A konyhában lévő tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a szobából kivinni TILOS! Kérjük a közös használatú edényeket, evőeszközöket stb. mindig helyezzék vissza tisztán az eredeti helyére, hogy mások is használhassák őket. Aki bármilyen módon a közös használatú helyeket, illetve területeket beszennyezi vagy megrongálja, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni, (ideértve a WC és a zuhanyzó szennyezését is) illetve az okozott kárt megtéríteni.

Élhető környezet, otthonos szállás

Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni, különös tekintettel a fürdőszobákra és a közös helyiségekre. A szobák tisztaságának ellenőrzését havonta a Motel Next munkatársai végzik, ehhez a lakóhelyiségekbe való bejutást a lakóknak biztosítaniuk kell. A közösségi helyiségekben napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. Az alkohol fogyasztása ezekben a közös helyiségekben szigorúan TILOS!

Vendégek fogadása

A szálláson vendégeket, családtagokat, prostituáltat, egyéb üzletelésből fakadóan vevőket fogadni, a szállást felkínálni és őket a szobában altatni szigorúan TILOS! Szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást és a szállóról történő kiköltözést von maga után. Ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot a munkásszállás területén tartani TILOS!

Védelem és odafigyelés

A Szállóba behozott, tartott vagy tárolt bérlői személyes használatban lévő dolgok eltűnéséért, megrongálódásáért a Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal. A bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a szobákban nagyobb készpénzösszeget ne tartson, ezt meghaladó anyagi forrásait bankszámlán helyezze el. Az ékszereket, laptopot, jelentős értékeket, fontos iratokat stb., fizetési helyettesítőket a szállóban ne tároljon, azt egyéb helyen pl. más megfelelő őrzött helyen, vagy bankszéfben helyezze el.

Dohányzás és alkohol

A munkásszállás területén csak az arra kijelölt helyen megengedett a dohányzás. Dohányozni a közösségi helyiségekben, a folyosón és a szobákban szigorúan TILOS! Az épületben működő tűzjelző érzékelő és Tűzjelzőrendszer egyenesen a Győri Tűzoltósághoz vannak bekötve. Egy esetleges téves tűzriasztás kivonulás díját a Bérbeadó minden esetben átterheli a Bérlőre! Alkoholfogyasztás a közös helyiségekben szigorúan TILOS!

Kiköltözés menete

A kiköltözés az Üzemeltetővel való egyeztetés után a kilépő papír és a szobaleltár együttes kitöltésével és aláírásával lehetséges. A szobákat, berendezéseket kitakarítva és eredeti állapotba visszarendezve kell átadni. A szobákhoz tartozó ágyneművel minden lakó elszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartozik. A tárgyak, gépek (bútor, mosógép, TV, hűtőszekrény stb.), állagának megóvásáért és azok rongálódásából eredő károkért a kárt okozó személy a felelős.

Problémája adódott? Írjon nekünk, segítünk!

Ha elromlott egy berendezés, vagy bármi szokatlant tapasztal, kérjük jelezze felénk, és kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot. Szerelni és javítani tilos, kérjük minden esetben jelentsék be hozzánk a felmerült problémát!